Abeceda VDZ  >  Volba správné trysky

Trysky airless

Tryska je možná jen malá součástka vašeho stříkacího zařízení, ale její důležitost je naprosto zásadní. Stručně vysvětlíme, proč tomu tak je.

 

 

Obecně o tryskách Vysvětlení označení trysek
Výběr správné trysky
Velikost trysek
Využijte trysky na maximum
Trysky FFLP

 

 

 

Obecně o tryskách

  

Jakému účelu tryska slouží?

 • Při airless aplikaci barev tlačí stříkací zařízení nátěrovou hmotu do malého otvoru trysky pod vysokým tlakem (až 350 barů).
 • Tryska určuje výkon čerpadla požadovaný k udržení nezbytného tlaku a zajišťuje rozprášení nátěrové hmoty v určité šířce rozstřiku a za určitého průtoku – efekt je stejný, jako když přimáčknete konec zahradní hadice palcem.

Proč je výběr trysky tak důležitý?

 • Správná velikost trysky omezuje přestřiky a umožňuje lepší kontrolu nad kvalitou povrchové úpravy. V důsledku toho tedy nejen snížíte spotřebu nátěrových hmot, ale také se zkrátí časová náročnost práce.

 

Správná tryska

 • Zvyšuje výkonnost
 • Zvyšuje kvalitu práce
 • Udržuje náklady pod kontrolou

 

 

 

Proč existují trysky v tolika různých provedeních a velikostech?

 • Je to podobné jako s vrtáky pro vrtačky. Jsou vrtáky do dřeva, jiné jsou určené pro vrtání do kovu či betonu. Každý vrták se současně dodává v různých velikostech. Pokud použijete pro určitý materiál nesprávný vrták, nedosáhnete požadovaného výsledku. Totéž platí pro airless trysky.

 

 

Vysvětlení označení trysek

Ne všechny trysky vypadají stejně. A má to dobrý důvod. Povídejte se níže, jak se různé trysky od sebe liší.

 

1. Barva trysky vám říká, pro jaké použití je tryska určena.

K dispozici jsou trysky čtyř typů. Každý typ je určen ke konkrétnímu použití. Každý typ má svou barvu, což umožňuje typy okamžitě rozpoznat.

  zaručuje nejlepší možnou kvalitu nástřiku při nejnižším tlaku, pro velmi kvalitní rozprášení a barvy na stěny

  pro malování stěn, vhodné pro stříkání barvy obecně

  pro řidší stěrky a obecně méně tekuté materiály

  pro silniční značení

 

2. První číslo indikuje průměr kužele rozstřiku trysky.

První číslo vyjadřuje šířku rozstřiku (průměr kužele rozstřiku). Odpovídá úhlu, v jakém se stříká. Pokud má toto číslo hodnotu 5, budete stříkat v úhlu 50°. Vynásobíte-li toto číslo pěti, získáte průměr kužele rozstřiku, když budete držet pistoli 30 cm od povrchu.

U trysky s označením 517 je pak výpočet průměre kužele rozstřiku následující: 5 x 5 = 25 cm.

 

3. Poslední dvě číslice indikují velikost stříkacího otvoru trysky.

Poslední dvě číslice trysky uvádějí velikost stříkacího otvoru trysky v tisícinách palce. Čím je toto číslo vyšší, tím vyšší je průtok, kterým můžete stříkat. Například tryska 517 umožňuje vyšší průtok než tryska 515.

Číslo 17 zde odpovídá otvoru o průměru 0,017 palce neboli 0,43 mm.

 

Tyto faktory je třeba při výběru trysky brát v úvahu. Níže se jimi zabýváme ještě podrobněji.

 

 

Výběr správné trysky

Výběr správné trysky sestává ze tří kroků. Zaprvé je třeba určit, pro jaké použití trysku potřebujete (materiál, který chcete stříkat), a poté stanovíte potřebný průměr kužele rozstřiku a průtok. 

 

Pro jaké použití trysku potřebujete?

Trysky se vyvíjejí pro konkrétní použití. Materiály používané pro velmi kvalitní rozprášení (například mořidla nebo fermeže) vyžadují trysku s menším otvorem. V případě těžších materiálů, jako je latex, musí být otvor větší. Která tryska je vhodná pro vaše použití, zjistíte okamžitě podle barvy trysky.

 

 

Jaký průměr kužele rozstřiku požadujete?

Průměr kužele rozstřiku je určen úhlem, v jakém se stříká, ve vzdálenosti 30 cm od povrchu. Čím širší rozstřik, tím rychleji nastříkáte velké povrchy, ale budete mít větší spotřebu barvy. Při užším rozstřiku budete pracovat pomaleji, ale spotřebujete méně barvy a budete mít při stříkání vyšší kontrolu. Určete, jaký průměr kužele rozstřiku požadujete, a výsledek vydělte číslem 5. Tak zjistíte, jaká by měla být první číslice v označení trysky.

 

Je-li například průměr kužele rozstřiku 25 cm, pak první číslo musí mít hodnotu 5 (= 5 x 5).
Číslo 5 odpovídá úhlu rozstřiku 50°.
Kdybyste na druhou stranu chtěli mít průměr kužele rozstřiku 35 cm, mělo by první číslo být 7 (7 x 5 = 35).
Úhel bude v tomto případě činit 70°.

 

 

Jaký je maximální průtok stříkacího zařízení?

Velikost otvoru trysky určuje množství barvy stříkané tryskou. Maximální průtok stříkacího zařízení musí být vždy vyšší než maximální průtok trysky. Skutečný průtok bude záviset na stříkacím tlaku a na typu použité barvy: vyšší tlak vede k vyššímu průtoku a těžší typy barev průtok snižují.

V tabulce uvedené níže si vyberte průtok trysky a zkontrolujte, zda je průtok vhodný pro vaše zařízení. Nikdy nepoužívejte trysky větší, než jaké dokáže vaše zařízení zvládnout. Vaše zařízení musí být schopno čerpat materiál v minimálním průtoku.

 

 

 

 

 

Velikost trysek podle způsobu použití a materiálu

Níže uvedená tabulka vám pomůže zvolit správnou trysku pro konkrétní použití a materiály.

 

 

 

 

Využijte své trysky na maximum

Na základě obecných údajů z předchozího textu můžete vybrat ideální trysku, nejvhodnější pro vaše použití. Za tím účelem vám nabídneme ještě nějaké další tipy a triky.

 

 

Seřízení na správnou trysku

 • Budete-li experimentovat s různými tryskami, získáte zkušenosti a budete schopni se snadno rozhodovat,
  která tryska je pro konkrétní použití nejvhodnější

 

Včasná výměna trysky

 • Vrátíme-li se ke srovnání trysek a vrtáků, budete také schopni porozumět tomu, jak může vaši práci ovlivnit opotřebení a poškození trysky. Zkoušeli jste někdy vrtat do betonu opotřebeným vrtákem? Pokud ano, určitě víte, že vyvrtání otvoru v takovém případě trvá dále, vyžaduje více úsilí a výsledek vypadá méně profesionálně.
 • Podobné je to i v případě, že stříkáte opotřebenou tryskou. Kromě toho platí, že když použijete opotřebenou trysku, je dost možné, že překročíte maximální průtok stříkacího zařízení. A nakonec vás opotřebovaná tryska bude stát mnohem víc, než kolik by stála výměna za novou

 

 

 

Trysky FFLP

Společnost Graco vždy vymýšlí inovace, abyste mohli své úkoly zvládat ještě efektivněji. Výborným příkladem mohou být nové trysky RAC X™ LP*. Nabízejí stejné základní výhody jako „staré“trysky FFA RAC X™, ale při použití nových trysek RAC X™ LP* můžete stříkat s tlakem o 30 až 50 % nižším. Trysky s nižším tlakem mají pak další výhody.

 

LEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva se snadněji atomizuje, na stranách kuželu rozstřiku nevznikají pruhy. Máte lepší kontrolu nad tloušťkou vrstvy a snadněji zabráníte stékání barvy.

MENŠÍ PŘESTŘIKY

Měkčí a lépe kontrolovatelný kužel rozstřiku zajišťuje menší přestřiky. Tím zabráníte spo-třebování zbytečně velkého množství barvy.

VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

Trysky RAC X™ FF LP vám umožňují stříkat na všechny materiály; výsledek je vždy perfektní.
Kromě toho dosahují tyto trysky mnohem lepších vý-sledků při nízkých teplotách.

DELŠÍ  ŽIVOTNOST

Nižší tlak také znamená menší zatížení stříkacího zaří-zení.
Vaše čerpadlo a tryska se nebudou tak rychle opotře-bovávat, a proto je budete moci používat déle.

 

 

 

Text volně převzatý z Graco.com - Originální text ke stáhnutí zde:

Graco: Airless trysky - malá součástka s velkým významem (Brožura)

  

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

<< Předchozí kapitola
12. Odstraňování vodorovného dopravního značení
 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat...

Značkovací stroje
Graco

Silniční technika pro malý rozsah značkovacích prací

Značkovací stroje
Hofmann

Silniční technika pro malý, střední i velký rozsah značkovacích prací

Značkovací materiály Rembrandtin

1K barvy za studena pro aplikaci airless i airspray

Značkovací materiály Basler Lacke

2K plasty za studena pro aplikaci strojní i ruční

 HARDMAN UH a. s. © 2024