Nástavba
pro strukturální značení

Nástavba na značkovacím stroji se používá pro zhotovení strukturálního, profilovaného nebo hladkého značení dvoukomponentními plasty za studena za použití speciálních značkovacích bot. Strukturální a profilované značení dvoukomponentními plasty za studena se používá především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost značení, retroreflexe typu II (retroreflexe v noci a za deště), a také zvukový efekt profilovaného značení.

 

Umístění nástavby možné
VPRAVO i VLEVO

 

Princip dvoukomponentního plastu za studena spočívá ve smíchání základního materiálu (např. Bascoplast fein BA) s vytvrzovací složkou a v nanesení tohoto materiálu různými metodami na vozovku. Dvoukomponentní materiál má obecně mísící poměr 100:1, po přidání různých přísad (např. balotiny) do tvrdidel, však dosažený konečný poměr hmot může být jiný, např. 100:3.

Materiál uložený v zásobníku pro komponent A tlakem nebo spádem (podle použitého stroje) vtéká do boty, kde se smíchá s tvrdidlem (včetně balotiny). Otevřením boty a s pomocí ježka se nanáší smíchaná směs na vozovku.

 

Základní parametry ovlivňující kvalitu a způsob značení

Tyto parametry nelze nikdy určit jednoznačně a je nutné je odzkoušet přímo na značeném úseku. Mezi tyto parametry patří: 

  • viskozita použitého materiálu
  • výška hmoty v botě
  • rychlost stroje
  • rychlost otáčení ježka
  • nastavení boty nad ježkem
  • rovnoběžné umístění boty vzhledem ke komunikaci
  • rychlost otáčení a umístění míchadla

 

Nastavení elektroniky pro profilované značení

Profilované strukturální značení představuje strukturální čáru s příčnými profily pro dosažení tzv. zvukového efektu. Této možnosti je možné dosáhnout velmi jednoduše, nastavením elektroniky.

 

Postřehy a připomínky

Značení dvoukomponentními plasty za studena představuje soustředěnou práci a zanedbání nejmenších maličkostí se vymstí v dlouhém a nepříjemném čištění součástí, přicházejících do styku s materiálem. Různé přejezdy způsobují nechtěné tvrdnutí materiálu v botě a zkracují možný a potřebný čas pro práci.

Vše by mělo být zorganizováno tak, aby prostojů v práci bylo co nejméně. Pro snadné čištění je nutné mazat buď použitými oleji, nebo mazacím tukem. Někdy se pro snadnější údržbu do boty vkládají provizorně vyrobené papírové vložky. Před započetím práce je bezpodmínečně nutné natřít mazacím tukem botu a míchací vrtuli. Nemažeme ježka, který je v čistící pauze důkladně vymyt v ředidle.

 

Podrobnější informace o nástavbě naleznete zde:

 Nástavba

 

Galerie
HARDMAN UH a. s. © 2024