Odstraňování vodorovného dopravního značení

Vodorovné dopravní značení se odstraňuje takovým způsobem, aby jeho původní význam nebyl pro účastníky silničního provozu nadále patrný.  Například vodorovné dopravní šipky nebo písmena se odstraňují v obdélníkovém tvaru, přechody pro chodce pak včetně mezer mezi jednotlivými jejich čárami.

Důvodem odstranění vodorovného dopravního značení může být několik. Nejčastěji to bývá právě špatná kvalita stávajícího značení, nově nanášené značení se nespojuje se strukturou původního značení, a nebo v případech, kdy je nezbytné provést dokonalé vyčištění povrchu komunikace.

Vodorovné dopravní značení je možné odstranit několika způsoby:

 
  • frézováním,
  • tryskáním,
  • broušením
  • pomocí vodního paprsku.

 

 

<< Předchozí kapitola
6. Způsoby pokládky materiálů pro VDZ
 

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024