Produkty   >  Silniční značkovací stroje  >  Stroje Hofmann

Silniční značkovací stroje Hofmann

Německá firma HOFMANN, která je vedoucím světovým výrobcem silniční značkovací techniky, byla založena v roce 1952 v Hamburku panem Walterem Hofmannem. V roce 1965 se firma HOFMANN přestěhovala do nového areálu v Rellingenu, Industriestrasse 22.

 

Výrobní program firmy HOFMANN zahrnuje malé, ručně vedené stoje, střední a velké samojízdné značkovací stroje i velké nákladní značkovací automobily. Kromě silničních značkovacích strojů vyrábí firma HOFMANN vysoušecí a frézovací stroje, kotle pro termoplasty, stříkací pistole a další příslušenství pro značkovací techniku.

Značkovací stroje a jejich technologie jsou sestavovány na základě konzultace se zákazníkem. Snahou firmy HOFMANN je řešit společně i speciální přání zákazníka a uspokojit tak jeho požadavky na uspořádání strojů a aplikačních technik.

 

Kompletní produktový katalog firmy Hofmann naleznete zde:

 Produktový katalog Hofmann GmbH.

 

 

Stroje pro velký rozsah značkovacích prací

 

Stroje s velkou kapacitou palivového a materiálového zásobníku, samojízdné, specializované především pro značení delších silničních úseků, zejména letišť, dálnic, silnic I. třídy. Omezeně vzhledem k svým rozměrům pak pro silnice nižších tříd.

Hofmann H 33 - 4

Hofmann H 26 - 4

 


 

 

Stroje pro střední rozsah značkovacích prací

 

Stejně jako stroje z předchozí kategorie, jedná se o stroje samojízdné, se středně velkou kapacitou palivového a materiálového zásobku, konstruované pro značení menších letišť, kratších dálničních úseků, silnic I. a nižších tříd.

Hofmann H 18 - 2

Hofmann RM3D - 2

Hofmann H 17

  

Hofmann H 16 - 3


Hofmann H 11 - 1

Hofmann H 10 - 2

 

 

Stroje pro malý rozsah značkovacích prací

 

Stroje v této kategorii jsou určeny pro značkovací práce menšího rozsahu, typu samojízdného i ručně vedeného. Obecně jsou specializovány pro značení místních komunikací v obcích, dále pro značení parkovišť, křižovatek, značení do šablon apod. 

Hofmann H 9 - 1 Airless

Hofmann H 9 - 1 Airspray

Hofmann H 9 - 1 Airless 2K 98:2

Hofmann H 9 - 1 Termoplasty

Hofmann 5 - 1

 


 

 

Hofmann 2K50, 2K50A, 2K60A

2KPPM

Hofmann RP 100 - 1H

Hofmann RP 30

Hofmann H 75/25

 


     

  

 

Stroje pro doprovodné činnosti při silničním značení

 

Jedná se o stroje pro frézování silnic, stroje pro vysoušení vozovky apod.

Hofmann H 95 - 2
Vysoušecí stroj

Hofmann H 92 - 1
Frézovací stroj

 

 

 

Speciální úpravy značkovacích strojů

 

Pojízdné kotle pro značkovací materiál vybavené předznačkovávací jednotkou, značkovací stroje vybavené několika technologiemi značení, stroje s děleným rámem, kamerové systémy pro silniční značkovací stroje, značkovací jednotky pro značení letišť, ochranné obaly pro extrudery, značkovací stroje vybavené vysoušečem povrchu, variátor průtoku, dvojitá 2K airless pistole a spoustu dalšího naleznete v této sekci.

Speciální úpravy silničních značkovacích strojů

    HARDMAN UH a. s. © 2024