Pokládka vodorovného dopravního značení

Kapitola 9

Před pokládkou vodorovného dopravního značení

Vlastní pokládce vodorovného dopravního značení předcházejí přípravné práce, které zahrnují úpravu povrchu, tj. čištění starého značení, zdrsnění povrchu apod. a v případě nutnosti i předznačení.

 

 

Při pokládce vodorovného dopravního značení

Vodorovné dopravní značení je možné provádět pouze za vhodných podmínek, vyjma provizorního vodorovného dopravního značení. Tyto podmínky však nelze zcela zobecnit. Především je třeba při pokládce dodržovat pokyny výrobců materiálů určených pro vodorovné dopravní značení, kteří specifikují požadavky pro nanášení jednotlivých hmot. Jedná se hlavně o dodržení klimatických podmínek jako předepsaná teplota vzduchu, teplota podkladu a hmoty, relativní vlhkost vzduchu apod., a dále rychlost pokládky, dávkování a zabudování balotiny, kalibrace zařízení atd. Proto je před zahájením vlastních prací nutno ověřit, zda jsou tyto požadavky splněny, protože i minimální odchylka v některém z těchto faktorů může mít negativní vliv na konečné hodnoty trvanlivosti, retroreflexe a celkové funkční charakteristiky.

 

 

Při provádění vodorovného dopravního značení by měl zhotovitel zajistit, že:

 
 • se postupuje podle instrukcí výrobce týkajících se manipulace, zpracování a dávkování značkovacího materiálu,
 • značkovací materiál je homogenní,
 • materiál na dodatečný posyp neobsahuje shluky, které by zabraňovaly pravidelnému toku dávkovačem,
 • dávkování značkovacího materiálu a materiálu na dodatečný posyp je správně nastaveno,
 • dávkování značkovacího materiálu je rovnoměrné,
 • dávkování materiálu na dodatečný posyp je rovnoměrné a jednotlivá zrna jsou dostatečně zabudována

 

Ověření nastavení dávkování značkovacího materiálu a materiálu na dodatečný posyp se provádí vážením, přičemž značkovací materiál i materiál na dodatečný posyp se nanesou na vhodnou podložku o známé hmotnosti a množství nanesených materiálů se stanoví z rozdílu hmotností, viz ČSN EN 1824.

Dávkování značkovací barvy bez materiálu na dodatečný posyp je možné také zjistit stanovením tloušťky mokré vrstvy barvy pomocí tloušťkoměru, viz ČSN EN 13197.

Posouzení správnosti zabudování materiálu na dodatečný posyp se provádí vizuálně. Jednotlivá zrna by měla mít ve hmotě ponořených cca 60 % svého průměru. 

Záznamová povinnost

Zhotovitel by měl zaznamenat do stavebního deníku data vztahující se k procesu pokládky a činnostem s pokládkou spojených. Stavební deník by měl obsahovat následující informace:

 
 • identifikaci použitého značkovacího materiálu,
 • identifikaci použitého materiálu na dodatečný posyp,
 • rozměry provedeného vodorovného dopravního značení,
 • množství naneseného značkovacího materiálu,
 • množství naneseného materiálu na dodatečný posyp,
 • lokalitu a umístění provedeného vodorovného dopravního značení,
 • relativní vlhkost vzduchu,
 • teplotu vzduchu a podkladu,
 • množství a druh ředidla pro barvu, pokud bylo použito.

 

 

Dále je vhodné uvádět zjištěnou dobu schnutí u barev, dobu tuhnutí u plastických materiálů a jakékoliv další podstatné údaje týkající se prováděných prací, jež by mohly ovlivnit kvalitu vodorovného dopravního značení.

Prováděné vodorovné dopravní značení musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti pojíždění a to až do doby, kdy provoz nové značení nepoškodí.

 

 

 

<< Předchozí kapitola
8. Požadavky u vodorovného dopravního značení
Další kapitola >>
10. Aplikace vodorovného dopravního značení

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024