Stálé a přechodné
vodorovné dopravní značení

Kapitola 4

Stálé vodorovné dopravní značení

Stále vodorovné dopravní značení patří mezi stálé vybavení komunikací, které slouží k řízení a vedení provozu. Provádí se většinou bílou nebo žlutou barvou, ve zvláštních případech i jinými barvami. Značky kromě značek č. V 11a až č. V 12d jsou barvy bílé. Značky č. V 11a až č. V 12d jsou barvy žluté ale značka č. V 11a a č. V11b může být i v bílém provedení.

Zdroj: TP 133. Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, 2013. 84 s. [cit. 2013-21-03].
Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TP%20133.pdf

 

Využívají se tyto druhy hmot:

 
  • barvy (nátěrové materiály),
  • termoplastické materiály,
  • za studena nanášené plastické materiály (zpravidla vícesložkové)
  • a předem připravené materiály (fólie ve tvaru značek).


Zdroj: TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení. Praha: Ministerstvo dopravy odbor infrastruktury, 2009. 24 s. [cit. 2013-22-03]. Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TKP_14.pdf.

 

Více infomací o materiálech pro vodorovné dopravní značení naleznete v kapitole Materiály pro vodorovné značení.

 

 

Přechodné vodorovné dopravní značení

Přechodné značky vyjadřují čáry a šipky žlutou nebo oranžovou barvou. Jsou nadřazeny stálým značkám a bývají zřízeny v okolí pracovního místa. Přechodně řídí provoz v oblasti komunikace s uzavírkou nebo omezením.

Využívají se tyto druhy hmot:

 
  • barva a fólie,
  • sestavy dopravních knoflíků.

 

U barev a fólií se zpravidla jedná o předformované pásy, které se na vozovku většinou lepí a jsou snadno odstranitelné. Jako náhradu za tyto prostředky nebo k jejich doplnění lze použít různé sestavy dopravních knoflíků.

 
Zdroj: TP 66: Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích [online]. Brno: Centrum dopravního výzkumu. ISBN 80-86502-08-2. Vydání druhé. 2003, 127 s. [cit. 2013-28-03]. Dostupné také z: http://www.ibesip.cz/data/web/kampane/legislativa/besip-03-TP_66_2vydani.pdf

 

 

<< Předchozí kapitola
3. Charakteristika vodorovného dopravního značení
Další kapitola >>
5. Materiály pro vodorovné značení

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024