Obecně o silniční dopravě
a vodorovném dopravním značení

Kapitola 1

Silniční doprava se stala nedílnou součástí dnešní doby. Využíváme ji každý den, ať už přímo jako účastníci silničního provozu nebo nepřímo v podobě spotřebovávaného zboží, kterého se denně přepraví miliony tun. S  narůstajícím počtem dopravních prostředků, kdy často dochází k přetěžování komunikací, je obzvlášť důležité provoz efektivně řídit, usměrňovat a dbát na jeho maximální bezpečnost. K tomu obecně slouží dopravní značení a zařízení, která jsou nezbytná na všech dálnicích a silnicích vyšších i nižších tříd. Důležitou součástí tohoto informačního systému je i vodorovné dopravní značení, o kterém právě tato práce pojednává.

 

Vodorovné dopravní značení je klíčovým prvkem silniční bezpečnosti. Řidiče informuje, navádí a vymezuje na silnici prostor jim určený, čímž mu pomáhá vozidlo bezpečně udržovat na vozovce. Vodorovné dopravní značení má proti svislému jednu velkou výhodu, je vyznačené přímo na vozovce v zorném poli řidiče, přičemž nepředstavuje fyzickou překážkou v jízdě. Z toho také ale plyne jeho hlavní nevýhoda, je vystaveno značnému znečištění, a proto nemusí být vždy plně rozeznatelné, zvláště při zhoršených meteorologických podmínkách. Mezi dvě nejdůležitější vlastnosti vodorovného dopravního značení patří drsnost, která zmenšuje nebezpečí smyku či skluzu obzvláště u cyklistů a chodců, dále denní a noční viditelnost tzv. retroreflexe (zpětný odraz světla, který zajišťuje balotina - skleněné kuličky na povrchu značek). Při posuzování kvality pokládky je také významná její trvanlivost a přilnavost na povrchu vozovky. Dobře viditelné a funkční vodorovné dopravní značení je základ pro plynulé a bezpečné řízení dopravy.  Ted R. Miller sumarizuje pozitivní přínosy pečlivě udržovaného dopravního značení takto: 

 

„Řízení vozidla na tmavé vozovce v noci v mlze je vždy velmi nepříjemné. Jediná pomoc přichází od středových a vodicích čar. Vyznačení jízdních pruhů je důležitou pomůckou při řízení vozidla. Vodorovné dopravní značení zachraňuje životy a snižuje kongesci."

Zdroj: SILMOS. Vodorovné dopravní značení [online]. World Highways, 2006. 4 s. [cit. 2013-28-03]. Dostupné z: www.silmos.cz/file.php?id=624

 

K realizaci vodorovného dopravního značení je v současnosti na výběr velké množství výrobků, technologií a služeb. Při takto široké nabídce technologií a materiálů, kterými disponují specializované firmy, je žádané, aby se značení provádělo efektivně, s ohledem na životní prostředí, ekonomicky a hlavně bezpečně tj. jak bezpečnost pokládky tak i silničního provozu je důležitá. Moderní technologie umožňují rychlou pokládku bez nepříjemných uzavírek, které ohrožují účastníky provozu, tak i samotné dělníky pracující přímo v dopravním provozu. Provedení i vzhled podléhá přísným zákonným pravidlům a technickým podmínkám (normám), které stanovují celou oblast dopravního značení tak, aby bylo zaručeno jednotné provedení pro celé území České republiky.

 

 

 << Předchozí kapitola
0. Historie VDZ
Další kapitola >>
2.   Rozdělení silničního dopravního značení

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024