Retroreflexe u vodorovného dopravního značení

Kapitola 5.5

Vodorovné dopravní značení se zpravidla realizuje s dodatečným posypem, s tzv. retroreflexní úpravou. Jsou však i situace, kdy se retroreflexní úprava nevyžaduje.

 

Vodorovné dopravní značení v retroreflexní úpravě

Vodorovné dopravní značení retroreflexní úpravě se provádí buď:

 
 • v retroreflexní úpravě s použitím tzv. balotiny - reflexních perel,
 • nebo se směsí balotiny a zdrsňujících přísad,

 

vždy však za použití takového materiálu na dodatečný posyp, který je se základní hmotou certifikován.

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení. Praha: Ministerstvo dopravy odbor infrastruktury, 2009. 24 s. [cit. 2013-22-03]. Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TKP_14.pdf

 

Vodorovné dopravní značení v neretroreflexní úpravě

Neretroreflexní vodorovné dopravní značení lze provádět pouze pro vyznačení způsobu stání, účelových komunikací a komunikací s nemotorovou dopravou.

 

Materiály na dodatečný posyp

Na všechny hmoty určené pro vodorovné dopravní značení jsou bezprostředně po položení nanášeny materiály na dodatečný posyp kromě případů popsaných výše v části Vodorovné dopravní značení v neretroreflexní úpravě. Běžně se jedná o balotinu (reflexní perly) nebo o směs balotiny a protismykových přísad. 

Další výjimkou, kdy se tyto materiály dodatečně neaplikují, jsou fólie a některé předem připravené termoplastické materiály, na které je materiál na dodatečný posyp aplikován již při jejich výrobě. Tento materiál se výrazně podílí na konečných vlastnostech vodorovného dopravního značení. Patří mezi ně:

 

Balotina neboli reflexní perly

Balotina je přenesený název pro reflexní perly, odvozený z italského slova "ballotini" - malé kuličky. 

Podle technologie použití rozdělujeme balotinu na:

 
 • premixová balotina vmíchaná již do hmoty
 • balotina určená na dodatečný posyp
 • balotina určená do fólií

 

Dále se balotina rozděluje podle účelu použití:

 
 • do rozpouštědlových barev
 • do vodou ředitelných barev
 • do dvoukomponentních plastických hmot nanášených za studena
 • do termoplastických hmot

 

Podle zrnitosti se balotina rozlišuje na:

 
 • normální balotinu s velikostí zrn v rozmezí 100 až 1000 µm
 • balotinu pro zvýšení viditelnosti za vlhka a za deště s velikosti zrn v rozmezí cca 1000 až 2000 µm
 • premixovou balotinu s velikostí zrn v rozmezí cca 60 až 200µm nebo 100 až 600 µm.

 

Protismykové přísady

Jako protismykové přísady se používá cristobalit, korund nebo drcené sklo.

 

 

<< Předchozí kapitola
5. 4 Předem připravené materiály
Následující kapitola >>
6. Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024