Materiály používané
pro vodorovné značení

Kapitola 5

K zásadním pokrokům v oblasti materiálů určených pro vodorovném silniční značení došlo po 90. letech 20. století. V současné době se v západním světe s oblibou využívají termoplastické materiály. V České republice jsou termoplasty spíše na ústupu, jednoznačně totiž nad nimo převládají studené dvoukomponentní plasty ve strukturálním provedení. Důvodem bývají často znečištěné povrchy vozovek a nižší trvanlivost značení způsobená používáním sněžných pluhů v zimním období, nebo proti vyšším teplotám apod. Hojně je využívaná reflexní balotina (reflexní perly) a za určitou moderní větev ve vodorovném značení lze považovat barvy ředitelné vodou, šetrné vůči živnotnímu prostředí.

Charakteristiky vodou ředitelných barev lze považovat za srovnatelné s běžně používanými rozpouštědlovými barvami. Vodou ředitelná barva se zpravidla používá v místech s nižším dopravním zatížením nebo tam, kde není značení vystaveno velkému opotřebení. V České republice se aktuálně využívá minimálně z důvodů její nízké trvanlivosti.

Pro vodorovná dopravní značení se využívají různé druhy hmot podle typu informací a funkcí, kterou předávají. Výrobky určené pro vodorovné dopravní značení se podle jejich zamýšleného použití na pozemních komunikacích rozdělují do dvou skupin a to na: 

 

 
  • výrobky určené pro stálé vodorovné dopravní značení,
  • výrobky určené pro přechodné vodorovné dopravní značení.

 

  

Certifikace materiálů pro vodorovné dopravní značení 

Obě tyto skupiny výrobků schvaluje k používání na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy na žádost výrobce nebo dovozce. V případě hmot určených pro vodorovné dopravní značení je to řešeno formou Katalogu hmot. V Katalogu jsou uvedeny certifikáty stanovených výrobků, prohlášení o shodě na ostatní výrobky a technické informace o výrobcích. Katalog je vydáván každoročně a je platný vždy pro příslušný rok.


TP 70. Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích. Brno: Silniční vývoj – ZDZ s.r.o., 2005. 20 s. [cit. 2013-21-03]. Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TP%2070.pdf
 

 

Rozdělení materiálů podle kritérií

Vodorovné dopravní značení stálé i přechodné může být provedeno užitím těchto materiálů rozdělených podle vlastních kritérií viz. dále.

Materiály pro vodorovné značení:

 
  • barvy,
  • dvoukomponentní plasty za studena,
  • termoplasty,
  • předem připravené materiály,
  • a retroreflexní materiály.

 

 

<< Předchozí kapitola
4. Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
Další kapitola >>
5.1 Barvy

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024