Způsoby pokládky materiálů pro
vodorovné dopravní značení

Kapitola 6

Stroje v závislosti na druhu použitého značkovacího materiálu používají následující techniky a systémy.

U jednosložkových barev za studena

Barvy, ať na bázi vodou ředitelné nebo rozpouštědlové, se nanášejí stříkáním, a to buď:

 
  • nízkotlakým způsobem (tzv. airspray) při tlaku v rozmezí 4 až 7 bar,
  • a nebo vysokotlakým způsobem (tzv. airless), při tlaku v rozmezí 70 až 120 bar.

 

U obou způsobů stříkání je vždy výsledkem hladká čára. Nízkotlaký systém airspray je charakteristický čárou více rozprášenou kvůli použití manžet nebo kotoučů, které určují velikost rozprachu okraje čáry, tzv. rozstřik. Pořizovací náklady systému airspray jsou nižší ve srovnání s vysokotlakým systémem airless, který má však čáru více zařízlou. Materiálová cena za m2 pokládky je ve srovnání se systémem airspray nižší. Rychlost pokládky je u obou systémů stejná.

 

U dvoukomponentních plastů za studena

Způsob pokládky u dvoukomponentních plastů za studena je u jednotlivých druhů plastů odlišný.

 

Stříkané dvoukomponentní plasty za studena

 

Nanáší se pistolí, a to jak nízkotlakem (airspray) tak vysokotlakem (airless). Poměry mísení se zde pohybují od 1:1 až k 98:2. Stříkané plasty se dále dělí podle mísení s tvrdidlem na:

 

Systém míchání tekutý - suchý

Základní složka A (tekutá) se stříká pistolemi, jako složka B (suchá) se používá peroxid s balotinou a nanáší se dávkovačem perel a to až po nástřiku základní složky A; další možností nanášení materiálu je upravenou perlovou pistolí, nebo při ručním nanášení lze použít speciální sypací vozík; systém míchání tekutý - suchý má vždy poměr míchání 1:1;

Systém míchání tekutý - tekutý

Složka A je základní barva, složka B je tekutý peroxid; nanášení se provádí buď za pomoci speciální pistole pro dvoukomponentní stříkaný plast, která je vybavena speciálním mixerem, nebo jednou pistolí se dvěmi tryskami, kdy oba paprsky trysek stříkají do sebe; další možností je použití dvou pistolí za sebou, kdy druhá pistole nanáší tekutý peroxid.

  

Extrudované dvoukomponentní plasty za studena

 

Extrudované dvoukomponentní plasty lze nanášet v hladkém, strukturálním a profilovaném provedení. Nanášení materiálu se v případě extrudovaných dvoukomponentních plastů za studena provádí dvěma typy extruderů:

 

 

Nanášení materiálu otevřeným extrudérem

Pro nanášení materiálu se systémem otevřeného extruderu se používá tzv. bota. Systém míchání vypadá následovně: k základní složce se přidává směs peroxidu s balotinou (reflexními perlami) a to v poměru 2 až 4% k základní složce. Samotné smíchání základní složky a směsi peroxidu s balotinou probíhá v otevřené nanášecí botě za pomoci míchací vrtule.

Nanášení materiálu uzavřeným extrudérem

Materiál se nanáší speciálním uzavřeným extruderem. Míchání materiálu probíhá v mixéru a po smíchaní putuje materiál do uzavřeného extruderu, který provádí samotné nanášení materiálu. Pro tento typ nanášení materiálu se používají poměry mísení 98:2 nebo 100:1. Tento typ nanášení materiálu se používá u systémů typu Spotflex.

  

U termoplastů

Termoplasty jsou jednosložkové hmoty, které se nanášejí při teplotách v rozmezí 160 až 210 °C.

 

 

Stříkané termoplasty

Stříkané termoplasty se nanášejí speciálními stříkacími pistolemi při teplotách v rozmezí 190 až 210 °C.

 

Extrudované termoplasty

Extrudované termoplasty se nanášejí extrudéry při teplotách v rozmezí 160 až 190 °C. Nanesený materiál může být v hladkém nebo profilovaném provedení. Typickým příkladem nanášení extrudovaných termoplastů je technologie Multi-Dot-Line (MDL).

Termoplasty vytvrdnou při teplotě 20°C do cca 5 minut. 

 

<< Předchozí kapitola
5.5 Retroreflexe
Další kapitola >>
7. Typy vodorovného dopravního značení

  

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024