Aplikace vodorovného dopravního značení

Kapitola 10

Materiály pro vodorovné dopravní značení mohou být aplikovány na povrch vozovky různými způsoby, a to:

 
 • stříkáním nátěru,
 • mechanickým vytlačováním,
 • ručně pomocí štětce, válečkem apod.
 • nebo pomocí předformovaného materiálu.

 

Zhotovitel při realizaci vodorovného dopravního značení používá speciální zařízení, které je plně funkční a vhodné pro aplikaci příslušného typu hmoty a materiálu na dodatečný posyp. Toto zařízení musí umožnit rovnoměrné dávkování hmot i materiálů na dodatečný posyp v požadovaném množství.

Zařízení rozdělujeme podle velikosti a obsluhy na:

 
 • malé stroje s ruční obsluhou, efektivní na menších úsecích,
 • malé stroje s připojenou samostatnou pojezdovou jednotkou,
 • samohybné stroje střední velikosti pro větší rozsahy práce na komunikacích I. třídy a dálnicích
 • velké kamiónové stroje s vysokou pracovní produktivitou a komfortem práce [4, 12]

 

Možnosti aplikace vodorovného dopravního značení

 
 • Strojová aplikace značkovacích materiálů
 
 • strojní aplikace barev pneumatickým systémem airspray nebo bezvzduchovým systémem airless
 • strojní aplikace plastických hmot za studena nebo při vyšší teplotě vytlačováním nebo systémy airless a airspray

 • Ruční aplikace značkovacích materiálů
 
 • ruční aplikace barev pistolí do šablon
 • ruční aplikace plastických hmot stěrkou
 • ruční aplikace předformátovaného termoplastu plamenem
 • ruční aplikace samolepící retroreflexní fólie

 

 

 

Rozdělení silničních značkovacích strojů podle velikosti

 
 • malé značkovací stroje, ručně tlačené nebo ručně vedené s vlastním pojezdem, určené pro přechody, parkoviště a značkovací práce malého rozsahu
 • středně velké značkovací stroje, určené pro značení ve městech, pro komunikace nižších a středních tříd
 • velké značkovací stroje, určené pro dálnice a velké leštiště


 

<< Předchozí kapitola
9. Před pokládkou vodorovného dopravního značení
Další kapitola >>
11. Silniční značkovací stroje

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024