Plastické materiály
nanášené za studena

Kapitola 5.2

 

 

Dvoukomponentní plasty za studena 

Plastické materiály nanášené za studena jsou v obecné praxi označované jako dvoukomponentní plasty za studena (studený 2K plast).

Princip dvoukomponentních plastů za studena spočívá ve smíchání základního materiálu (plastických hmot) s vytvrzovací složkou (s tzv. tvrdidly - např. peroxid) a dalšími přísadami (balotinou) a následném nanesení této směsi různými metodami na povrch vozovky.

Poměry mísení u dvoukomponentního se mohou lišit v závislosti na skupenství jednotlivých komponent. Skutečný poměr mísení plastických hmot s tvrdidly a dalšími přisadami se může lišit od poměru výchozího, např. při výchozím poměru mísení 100:1 bude skutečný konečný poměr mísení např. 100:3. V praxi se tento poměr dále upravuje podle aktuální teploty vzduchu a relativní vlhkosti.

Více se o poměrech mísení dozvíte v kapitole "Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení".

Dvoukomponentní plasty za studena používají následující metody nanášení, tzv. značkovací technologie:

 
 • strukturální značení,
 • hladké značení,
 • značení s profily
 • a Spotflex

 

Podle typu se plastické materiály dále rozdělují na:

 
 • extrudované plasty,
 • stříkané plasty, které se dále dělí na:
 •  
  • vytvrzené suchou složkou,
  • vytvrzené tekutou složkou.


Podle báze se plastické materiály rozdělují na:

 
 • bází vodních disperzí,
 • bázi akrylátů.

 

<< Předchozí kapitola
5.1 Barvy
Následující kapitola >>
5.3 Termoplasty

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024