Požadavky na vodorovné dopravní značení

Kapitola 8

Legislativa

Minimální požadavky, které musí vodorovné dopravní značení splňovat po dobu záruční lhůty na pozemních komunikacích v ČR

 
  • na denní svítivost (barva, činitel jasu při difuzním osvětlení),
  • na noční viditelnost (retroreflexe)
  • a na drsnost


jsou uvedeny v Národní příloze ČSN EN 1436 a TP 70 zároveň s jejich přípustnými odchylkami. Normy definují také trichromatické souřadnice a životnost značení, resp. jeho požadovanou záruční dobu.

Tolerance rozměrů vodorovných dopravních značek a symbolu jsou přesně uvedeny v TP 70 a VL 6.2.

 

Záruční doba u vodorovného dopravního značení

Standartní délky záručních dob u jednotlivých značkovacích materiálů jsou

 
  • u barev: 1 až 2 roky,
  • u stříkaných plastů: 2 až 3 roky,
  • u extrudovaných plastů: 3 až 4 roky,
  • u termoplastických materiálů: 3 až 4 roky,
  • u materiálů předem připravených: 3 až 5 roků.


Na území Evropské Unie je standartně požadována 2-letá záruční doba, zatímco v České Republice dokonce 4 až 5-ti letá záruční doba. Zkušební testy se však paradoxně provádějí maximálně pro dobu 36 měsíců a pouze pro nízký rozptyl zatížení vozovky.

Délka záruční doby se obecně stanovuje v závislosti na použitých značkovacích materiálech, způsobu provedení pokládky vodorovného dopravního značení, intenzitě dopravy a podílu těžkých vozidel v daném dopravním úseku, kvalitě a stáří povrchu vozovky a používaném posypovém materiálu během zimní údržby vozovky. Značkovací materiály by tedy měly být odolné vůči působení chemických rozmrazovacích prostředků a celé řadě vnějších sil a přírodních vlivů.

 

 

 

<< Předchozí kapitola
7. Typy vodorovného značení
Další kapitola >>
9. Před pokládkou vodorovného dopravního značení

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024