Vše co potřebujete vědět
o vodorovném silničním značení

 

V této sekci Vás zasvětíme do problematiky vodorovného dopravního značení. A to konkrétně o historii, současných možnostech, technikách a a technologiích, materiálech a dalších faktech, souvisejících s vodorovným dopravním značením. 

Texty vychází z diplomové práce Bc. Davida Kloubka, studenta Katedry vozidel a pozemní dopravy na ČZU Praha, na jejímž vypracování jsme se podíleli. Práce vznikla v půlce roku 2014 a byla úspěšně obhájena. 

 

Něco z historie vodorovného dopravního značení...

Už v roce 1883 předpověděl profesor Univerzity Jižní Dakota, že v budoucnu auta, s jejich na tehdejší podmínky neobvyklými rychlostmi 25 mil/h, budou jezdit po silnicích, které jsou rozděleny bílou čárou pro každý jízdní pruh. Postupem doby se první vodorovné dopravní značení objevilo ve středu komunikace okolo roku 1911 v USA.

Přes 45 000 mrtvých a 1 mil. zraněných ročně to jsou tvrdé skutečnosti a výsledky nehod na evropských silnicích. Neměli bychom zapomenout, že za touto statistikou se skrývají skuteční lidé, jejich utrpení a škody. Lze je odhadnout cca na 1,6 - 3,2 bilionů Kč.

Bezpečnost silničního provozu je povinností každého státu, každé země. Je to komplexní téma, které zahrnuje mimo jiné např. směrovost komunikací, povrchy komunikací, silniční signalizaci, ale také školení řidičů, bezpečnost vozidel atd., přičemž každé z těchto hledisek hraje důležitou roli.

Vodorovné dopravní značení se svými vodícími pruhy, směrovými šipkami, odstavnými pruhy, tvoří signály, které slouží jako informace pro řidiče a mají vedle funkce bezpečnosti dopravy také úlohu vodící, včetně zrychlení silničního provozu. Při těchto úlohách, tzn. optické vedení, uspořádání a regulace dopravy, musí být vodorovné dopravní značení velmi dobře viditelné ve dne i v noci pro všechny účastníky silničního provozu. Vodorovné dopravní značení je však i nejlevnějším bezpečnostním prvkem celé komunikace, zároveň však tvoří „kabát“, bez něhož si lze jen těžko kvalitní komunikaci představit. Značkovací materiály, zpravidla používané ve světě, jsou především barva za studena, stříkané plasty, termoplasty a dvoukomponentní plasty za studena.

 

 

Problematiku vodorovného dopravního značení jsme rozdělili do následujících kapitol:

1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení

  

Malý slovník pro vodorovné silniční značení

Pro začínající, ale i zkušené značkaře jsme připravili malý slovníček termínů často používáných v oblasti vodorovného silničního značení Slovníček VDZ.

Informace o technologiích vodorovného dopravního značení v PDF

Se souhlasem pana Bc. Davida Kloubka publikujeme výtah z diplomové práce v oblasti technologií pro vodorovné dopravní značení. Jedná se o původní text, ze kterého jsme vypracovávali jednotlivé kapitoly v této sekci.

 

 

 

První kapitola >>
1. Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení

 HARDMAN UH a. s. © 2021