Silniční značkovací stroje

Kapitola 11

Silniční značkovací značkovací stroje určené pro pokládku vodorovného dopravního značení rozdělujeme podle velikosti do třech následujících kategorií.

Malé silniční značkovací stroje

Do kategorie strojů pro malý rozsah značkovacích prací patří stroje ručně vedené kráčejícím řidičem i pojízdné stroje cílené pro technické služby větších i menších měst a obcí, letištích a specializované firmy zabývající se vodorovným dopravním značením.

Malé značkovací stroje mají široké využití od značení parkovacích míst, křižovatek či značení do šablon po značení plných a přerušovaných čar spíše na místních komunikacích v obcích.

Rozsáhlá nabídka těchto strojů začíná v jedno- nebo dvoupistolové verzi s možností dalšího rozšíření např. o systém předznačení a navíjecí hadici s ruční pistolí. Výkonově silnější stroje je možné navíc vybavit stoupátkem nebo dokonce samostatnou pohonnou jednotkou se sedátkem, viz obrázek 8, dále dle potřeby a využití i zásobníkem s pistolí pro dávkování balotiny, komplety pro nanášení termoplastů aj.

Řada moderních strojů má už možnost automatického nástřiku plné i přerušované čáry, jehož princip je znázorněný na obrázku 9. Díky tomu může být práce až o 50 % rychlejší a přesnější. Zásady nástřiku – rovnoměrné provedení s ostře a přesně ohraničenými čarami a stejnou vrstvou po celé délce, práce se provádí rychle, ekonomicky a bezpečně. [17]

Střední silniční značkovací stroje

Stroje v této kategorii jsou určené pro střední rozsah značkovacích prací. Obecně se jedná o stroje samojízdné, se středně velkou kapacitou materiálového a palivového zásobníku. Tyto stroje jsou konstruované pro značení delších vzdáleností ve městech, menších letištích, kratších dálničních úseků, silnic I. a nižších tříd, kde umožňují dosažení vysoké efektivity práce.

Nabídka těchto strojů je široká, jejich příklady jsou uvedeny na obrázku 10. Používají se stroje určené k pokládce jednotlivých materiálů, převážně barev, ale i takové silniční značkovače, které umožňují variabilitu jednotlivých aplikačních jednotek prostřednictvím výměny zásobníku a mechanismu podle druhu pokládkového materiálu, znázorněné na obrázku 11

Velké silniční značkovací stroje

Příklady strojů pro velký rozsah značkovacích prací, jsou zobrazené na obrázku 12. Tyto samojízdné stroje mají velkou kapacitu palivového a materiálového zásobníku. I díky tomu mají nejlepší předpoklady pro značení delších silničních úseků především letišť, dálnic, silnic I. třídy a vzhledem k svým rozměrům pak omezeně pro silnice nižších tříd.

Do této kategorie také patří značkovací nákladní automobily, které dávají pokládce vodorovného dopravního značení úplně jiný rozměr. Ostatní stroje se s nimi v produktivitě a komfortnosti práce nemůžou měřit. Tyto komplexní stroje, viz obrázek 13, jsou řešeny formou pevné vestavby do nákladního automobilu resp. na jeho podvozek.

Speciálně upravené nákladní automobily se používají také pro přepravu menších značkovacích strojů nebo jako mobilní zásobovací stanice např. se sadou kotlů pro termoplasty. Pro další využití se také mohou vybavit i předznačkovací jednotkou.

 

Detailní informace ohledně silničních značkovacích strojů naleznete zde.


 

<< Předchozí kapitola
9.  Aplikace vodorovného dopravního značení
Další kapitola >>
12. Odstraňování vodorovného dopravního značení

 

 

 

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airlessHARDMAN UH a. s. © 2024