Charakteristika vodorovného dopravního značení

Kapitola 3

 

Vodorovné dopravní značení je důležitou součástí komplexního informačního systému a velmi účinným prostředkem pro optické vedení řidiče a usměrňování pohybu vozidel i ostatních účastníků provozu na pozemích komunikacích. Tím se stává klíčovým prvkem silniční bezpečnosti. Je umístěno přímo na vozovce, přímo v zorném poli řidiče a není tak fyzickou překážkou v provozu. 

O vodorovných dopravních značkách

Vodorovné dopravní značky se vyznačují na povrchu pozemní komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem (fólie, dopravní knoflíky, dlažba). Mají podobu podélných či příčných čar, směrových šipek, nápisů a symbolů. Užívají se samostatně nebo ve spojení s ostatními druhy dopravního značení. Významově nesmí být vodorovné dopravní značky v rozporu se svislými, ale jestli se tak ve výjimečném případě stane, platí nadřazenost značek svislých a je nutno takovou situaci omezit na co možná nejkratší dobu. Správné užití a jednotné provedení vodorovného dopravního značení přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Zdroj: TP 133. Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, 2013. 84 s. [cit. 2013-21-03]. Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TP%20133.pdf
Zdroj: VUTBR. Vodorovné dopravní značení [online]. 2010 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/CM04/psycho/psycho.pdf  


 

Legislativa upravující vodorovné dopravní značky

Podrobnosti o užití, provedení a umísťování vodorovných dopravních značek upravují Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Pro užití vodorovných dopravních značek je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákonu č. 361/2000 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. Požadavky na parametry hmot vodorovného dopravního značení stanoví zejména ČSN EN 1436, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3. Pro navrhování a provádění vodorovných dopravních značek platí především TP 65, TP 66, TP 70, TP 133, TP 169 a VL 6.2.

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení. Praha: Ministerstvo dopravy odbor infrastruktury, 2009. 24 s. [cit. 2013-22-03]. Dostupné také z: http://www.pjpk.cz/TKP_14.pdf. 

 

<< Předchozí kapitola
2. Rozdělení dopravního značení
Další kapitola >>
4. Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 HARDMAN UH a. s. © 2024