Barvy za studena pro
vodorovné dopravní značení

Kapitola 5.1

 

Barvy za studena rozdělujeme podle množství složek na:

 
 • jednosložkové barvy,
 • vícesložkové barvy.

 

Jednosložkové barvy za studena

Při pokládce jednosložkových barev za studena (1K) se do nanášené barvy nepřimíchává žádná další složka jako je tomu u vícesložkových barev. Po nanesení barvy na vozovku začíná proces vysychání - při těplotě 20°C  vysychají asi 20 minut.

Jednosložkové barvy se na vozovku nanášejí pistolí a to buď metodou airspray nebo airless. Více o metodách nanášení naleznete v kapitole "Způsoby pokládky materiálu pro vodorovného dopravního značení".

Jednosložkové barvy za studena se používají

 
 • na povrchy, kde nelze použít 2K hmoty, tzn. u pokládky na beton, dlažební kostky, zámkovou dlažbu apod.,
 • jako provizorní značení,
 • je-li použití trvanlivého značení nevýhodné z různých provozních nebo ekonomických důvodů.

 

Toto značení je ve výsledku hladké, nemá žádný profil. V praxi se používá pro značení místních komunikací a starších komunikací I., II. a III. třídy kvůli nízké kvalitě jejich povrchů, a také při požadavcích na finanční nenáročnost značení.

Chemické složení jednosložkových barev bývá zpravidla následující:

 
 • akrylátové pojivo (spojující složka),
 • pigmenty a anorganické látky (hlavní složka, která určuje celkové vlastnosti materiálu)
 • a oxid titančitý (složka zodpovědná za výslednou bělobu).

  

 

Dvousložkové barvy neboli 2K stříkané plasty za studena

Při aplikaci dvoukomponentních stříkaných plastů se s materiálovou složkou mísí další složka - tvrdidlo. Podle poměru mísení a metody nanášení se mísení těchto dvou složek děje v rozdílných fázích procesu nanášení. Doba tvrdnutí je zde stejně jako u 1K barev za studena asi 20 minut při teplotě 20°C.

Tvrdidlo může být

 
 • tekuté (tekutý peroxid),
 • nebo práškové (peroxid v prášku, reaktivní balotina nebo směs peroxidu s balotinou).

 

Stříkané plasty za studena se aplikují metodou airless nebo airspray v různých poměrech mísení materiálu s tvrdidlem, v pomě poměru od 1:1 do 98:2. Toto mísení probíhá buď přímo v pistoli, nebo na vozovce dvěma do sebe směřujícími paprsky, nebo také prostřednictvím dávkovače perel. Více k problematice mísení stříkaného plastu za studena naleznete v kapitole "Způsoby pokládky materiálu pro vodorovné dopravní značení".

 

Dále barvy rozdělujeme podle typu rozpouštědla na:

 
 • vodou rozpustné barvy (obsah těkavých organických látek menší než 5 % váhy),
 • barvy bez rozpouštědel (obsah rozpouštědel menší než 1 % váhy).
 • a barvy s nízkým obsahem rozpouštědla (obsah organických rozpouštědel menší než 25 % váhy).

 

Barvy rozpouštědlové

Barvy na akrylátovém základě. Obsahují xxx, ředí se speciálními ředidly na bázi acetonu nebo tolulenu. Ve srovnání s vodou ředitelnými barvami jednoduchá aplikace, cena za 1m2 ve srovnání s plastem nižší, mají nízkou retroreflexi za deště ve srovnání s plastickými hmotami.

Barvy vodou ředitelné

Charakteristiky vodou ředitelných barev lze považovat za srovnatelné s běžně používanými rozpouštědlovými barvami. Vodou ředitelná barva se zpravidla používá v místech s nižším dopravním zatížením nebo tam, kde není značení vystaveno velkému opotřebení. nebo kde je tlak na ekologii. V České republice se aktuálně využívá minimálně z důvodů její nízké trvanlivosti.

  

 

<< Předchozí kapitola
5. Materiály pro vodorovné značení
Následující kapitola >>
5.2 Dvoukomponentní plasty za studena

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024