Typy vodorovného
dopravního značení

Kapitola 7

Vodorovná dopravní značení provedená z výše uvedených materiálů se dělí do dvou skupin:

Vodorovné dopravní značení, typ I

Jedná se o běžné vodorovné dopravní značení, kdy při provádění značení tohoto typu je na použitý značkovací materiál nanášen dodatečný posyp, a to buď balotina (o velikosti zrn do 1 mm) nebo směs balotiny a protismykových přísad, nebo jsou tyto složky přidávány již do samotného značkovacího materiálu při výrobě, například u fólií a jiných předem připravených vodorovných dopravních značení.

V podmínkách za vlhka a za deště se na povrchu u vodorovného dopravního značení typu I vytvoří vodní film, který výrazně snižuje retroreflexi. Za deště tedy značení typu I nesplňují požadavky na retroreflexi.

U vodororovného dopravního značení typu I se používají především značkovací barvy.

Vodorovné dopravní značení, typ II 

Tento typ vodorovného dopravního značení se odlišuje od předchozího typu zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště. Téměř všechna vodorovná dopravní značení typu II jsou provedena tak, že části značení s materiálem na dodatečný posyp zřetelně vyčnívají z povrchu a tím i z vodního filmu, čímž se viditelnost v podmínkách za vlhka a za deště podstatně zlepší, splňuje tak požadavky na retroreflexi. Vodorovné dopravní značení typu II je prováděno zejména z plastických materiálů.Vodorovné dopravní značení typu II se vytváří těmito způsoby: 

1. Vodorovné dopravní značení s hladkým povrchem, u kterých je celoplošně nanesená hmota opatřena balotinou s velkými zrny (cca 1000-2000 µm), která vyčnívají z vodního filmu.

 2. Strukturální vodorovné dopravní značení, u kterých není hmota nanášena celoplošně, struktura značení umožňuje odtok vody, takže hmota i balotina vyčnívají z vodního filmu.

 3. Profilovaná vodorovná dopravní značení, kde hmota vytváří v pravidelných intervalech příčné výstupky (kulaté nebo ve tvaru kapek, vyskytují se i samostatně bez bílého podkladu), které i s balotinou vyčnívají z vodního filmu.

 4. Kombinací výše uvedených technologií, např. strukturální vodorovné dopravní značení s profilovaným vodorovným dopravním značením.

Dosavadní zkušenosti s typy a způsoby aplikací VDZ

Struktura vodorovného dopravního značení zásadně přispívá ke snižování počtu dopravních nehod. Podle dostupných záznamů bylo poprvé použito v roce 1911 ve státě Michigan v USA. V USA byl také proveden průzkum, kde 99 % z dotázaných odpovědělo, že považují dobře viditelné značení za nezbytné pro svoji bezpečnost na silnicích. Nevýhodou klasického bílého nebo žlutého vodorovného dopravního značení je to, že je hladké. To se stává problematickým především za deště, kdy se na dopravním značení vytváří vrstva vody, tzv. vodní film, a tento film zejména v noci značně snižuje viditelnost vodorovného dopravního značení.

Jako nejbezpečnější se tedy jeví v současné době strukturální značení, které se skládá z malých nepravidelných shluků materiálu o typické tloušťce nástřiku 4 mm v několika různých vzorech. Za deště voda může odtékat mezi shluky a trvalá viditelnost je zabezpečena. Projíždějící řidiči vidí značení pod ostrým úhlem, tak budí dojem plynulé čáry. Z ekonomické stránky u strukturovaného značení dochází k úspoře cca 50 % materiálu ve srovnání s klasickým vodorovným dopravním značením, které je aplikováno jako nepřetržitá vrstva.

 

Podle množství profilů vodorovného dopravního značení můžeme dále dělit na:

 

  • Značení s malým počtem profilů
  • Značení s velkým počtem profilů.
  • Značení s běžným počtem profilů.

 

Další kritérium přímo souvisí s tlaky kladenými na silniční značení a odkazuje na umístění značení s ohledem na jeho bázi:

 

  • Povrchové značení.
  • Vykládané (vsazované) značení.

 

Za normálních okolností je značení aplikováno na povrch. Pro oblasti vystavované extrémnímu namáhání, pro značení křižovatek, je vhodnější vsazované značení. U tohoto značení je povrch vozovky vybroušen a značení je do něj potom vkládáno. Působí jako profil, pouze část je umístěna na povrchu vozovky.

Vodorovné dopravní značení lze provádět také profilované (použití plastických hmot). Nanesený materiál vytvoří vlastní strukturu nebo profily různých tvarů. Má dobré odvodňovací schopnosti a vysokou retroreflexi. Hluk a vibrace vozidla vznikající při pojíždění jsou varovným signálem pro řidiče. Tento typ značení je určen zejména na vodicí čáry a přechody pro chodce. Z důvodu zvukového efektu je méně vhodný pro zastavěná území.

 

<< Předchozí kapitola
6. Způsoby pokládky materiálů pro VDZ
Další kapitola >>
8. Požadavky u VDZ

  

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024