Materiály Basler Lacke:
Strukturální značení

Strukturální značení dvoukomponentními plasty za studena se používá především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost značení, retroreflexe typu II (retroreflexe v noci a za deště). 

 

BASCO®plast: strukturální značení 2K materiálem, systém otevřené boty

 

Princip dvoukomponentního plastu za studena spočívá ve smíchání základního materiálu (např. Bascoplast fein BA) s vytvrzovací složkou a v nanesení tohoto materiálu různými metodami na vozovku. Dvoukomponentní materiál má obecně mísící poměr 100:1, po přidání různých přísad (např. balotina) do tvrdidel však dosažený konečný poměr hmot může být jiný, např. 100:3.

Bascoplast fein BA je špičkový materiál švýcarské firmy Basler-Lacke AG. Je to dvousložková plastická hmota nanášená za studena (2K), určená pro značení strukturální, profilované, hladké a profilované typ Spotflex. Materiál BASCO®plast fein BA je vhodný pro aplikaci na asfaltové, živičné a betonové povrchy. Při značení materiálu na betonové povrchy je před aplikací nutný podstřik primerem Aktivgrund für Beton, který máme také v nabídce.

V roce 2013 proběhla certifikace modifikovaného materiálu BASCO®plast fein BA. Nový materiál nese označení BASCO®plast fein BA 10.

 

Oblast použití

 • Dálnice (stíny)
 • Meziměstské komunikace
 • Křižovatky
 • Kruhové objezdy
 • Přechody pro chodce 
 • Značení pro nevidomé

Balení

 • Plechovky: 14 kg a 30 kg
 • Sudy: 330 kg
 • Kontejnery: 1600 kg

 

Technická data

 • Základ: metylmetakrylátová pryskyřice 
 • Komponent A je bílý, komponent B čirý
 • Tvrdidlo: 
  • práškové 100:1
  • tekuté 98:2
  • směs tvrdidla a balotiny 100:3 nebo 100:4
 • Doba zpracovatelnosti: 5 až 12 min. v závislosti na okolní teplotě
 • Hustota: 1,96 g/m2
 • Doba vytvrzení: 15 až 20 min. v závislosti na okolní teplotě
 • Barevný odstín: bílá, žlutá, červená, modrá, černá
 • Další barevné odstíny na žádost

Upozornění pro zpracování

 • Podklad musí být suchý a čistý, položený alespoň 30 dnů
 • U živičných povrchů lze materiál aplikovat přímo, u betonových podklad a podkladů obsahující cement je nutné aplikovat podstřik Aktivgrund
 • Doporučená teplota vzduchu +5°C až +25°C a podkladu + 5°C až + 45°C
 • Místa, která přišla do styku se zpracovaným materiálem, je nutné ihned očistit ředidlem

 

Spotřeba materiálu

 • strukturální značení: 2.200 – 2.500 g/m2

 

 

  

VýrobceBasler-Lacke AG, Bresteneggstrasse 17, CH – 5033 Buchs, Švýcarsko

 

Galerie


 

Video

Video není zatím k dispozici

 

 HARDMAN UH a. s. © 2021