Finanční leasing strojů

Leasing stroje je finanční pronájem s následnou koupí. Klient, ve finanční hantýrce zvaný leasingový nájemce, používá stroj, za který platí nájemné - leasingové splátky.

Po ukončení této leasingové smlouvy přechází vlastnictví stroje od leasingové společnosti na klienta, leasingový vztah končí a klient zůstává majitelem svého stroje. 

 

Čím je finanční leasing výhodný?

  • snížením okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložením splácení na delší období
  • fixní úrokovou sazbou po celou dobu trvání leasingové smlouvy

 

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

  • zlepšením cash-flow: fixní leasingové splátky se platí průběžně
  • leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem
  • předmět financování ani leasingové závazky nejsou zahrnuty v rozvaze firmy - mimobilanční financování


HARDMAN UH a. s. © 2024