Materiály Basler:
Hladké značení

Hladké značení je aplikace hladké čáry, která je zhotovená speciální značkovací botou. Značkovací bota je buď připevněna na nástavbě na značkovacím stroji, nebo je součástí malého stroje Hofmann 2K50A, který se používá pro menší objem značkovacích prací. Mezi hladké značení, zhotovené speciální značkovací botou, se řadí také značení pro nevidomé.

 

BASCO®plast Fein BA: Hladké značení

 

Značení dvoukomponentními plasty za studena se používá především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost značení a retroreflexe typu II (retroreflexe v noci a za deště).

Princip dvoukomponentního plastu za studena spočívá ve smíchání základního materiálu (např. Bascoplast fein BA) s vytvrzovací složkou a v nanesení tohoto materiálu různými metodami na vozovku. Dvoukomponentní materiál má obecně mísící poměr 100:1, po přidání různých přísad (např. balotina) do tvrdidel však dosažený konečný poměr hmot může být jiný, např. 100:3.

Bascoplast fein BA je špičkový materiál švýcarské firmy Basler-Lacke AG. Je to dvousložková plastická hmota nanášená za studena (2K), určená pro značení strukturální, profilované, hladké a profilované typ Spotflex. Materiál Bascoplast fein BA je vhodný pro aplikaci na asfaltové, živičné a betonové povrchy. Při značení materiálu na betonové pobvrchy je před aplikací nutný podstřik primerem Aktivgrund für Beton, který máme také v nabídce.

V roce 2013 proběhla certifikace modifikovaného materiálu Bascoplast fein BA. Nový materiál nese označení Bascoplast fein BA 10.

  

Oblast použití

 • Dálnice 
 • Meziměstské komunikace
 • Křižovatky
 • Kruhové objezdy
 • Přechody pro chodce 
 • Značení pro nevidomé

Balení

 • Plechovky 14 kg a 30 kg
 • Sudy 330 kg
 • Kontejnery 1600 kg

 

Technická data

 • Základ: metylmetakrylátová pryskyřice 
 • Tvrdidlo: 
  • práškové 100:1
  • tekuté 98:2
  • směs tvrdidla a balotiny 100:3 nebo 100:4
 • Doba zpracovatelnosti: 5 až 12 min. v závislosti na okolní teplotě
 • Hustota: 1,96 g/m2
 • Doba vytvrzení: 15 až 20 min. v závislosti na okolní teplotě
 • Barevný odstín: bílá, žlutá, červená, modrá, černá
 • Další barevné odstíny na žádost

Upozornění pro zpracování

 • Podklad musí být suchý a čistý, položený alespoň 30 dnů
 • U živičných povrchů lze materiál aplikovat přímo, u betonových podklad a podkladů obsahující cement je nutné aplikovat podstřik Aktivgrund
 • Doporučená teplota vzduchu +5°C až +25°C a podkladu + 5°C až + 45°C
 • Místa, která přišla do styku se zpracovaným materiálem, je nutné ihned očistit ředidlem

 

Spotřeba materiálu

 • hladké značení: 4200 g/m2

 

 

 

VýrobceBasler-Lacke AG, Bresteneggstrasse 17, CH – 5033 Buchs, Švýcarsko

 

Galerie


 

Video

Video není zatím k dispozici

 HARDMAN UH a. s. © 2021