WeNiPol II

Mobilní LED měnitelná dopravní značka, neboli výstražná tabule s aktivním světelně technickým zařízením, která je určena pro montáž na vozidla.

Charakteristika

 • displej se všemi standardními dopravními značkami, symboly a texty, také dynamický
 • vysoká denní viditelnost všech značek, textů a symbolů díky antireflexní tabuli, žádné zdánlivé světlo
 • nerezový rám s centrálním motorovým zvedacím a sklápěcím zařízením
 • ochranný štít je v odklopené poloze chráněn
 • možnost osazení tabule WeNiPol Line až 4 barvami
 • ukazatel textů může také blikat nebo se může střídat text se symboly
 • u světelné techniky provedeny zkoušky dle evropské normy EN 12966
 • nejvyšší povolená rychlost při otevřené tabuli do 80 km/h, při sklopené tabuli do 160 km/h
 • možnost volitelné výbavy GPS senzorem rychlosti, při překročení maximální rychlosti se tabule automaticky sklopí
 • ruční ovládání LCD displeje – propojení kabelem nebo dálkově
 • k dodání s integrovaným žlutým nebo modrým LED výstražným světlem (St+)

 

Více informací naleznete v pracovní příručce WeNiPol II.pdf

 

Galerie
HARDMAN UH a. s. © 2024