Speciální úpravy strojů

"ALL INCLUSIVE" - vše v jednom. Přeprava značkovacích strojů H33-3 nákladními automobily (obr. 1). Zásobovací nákladní automobily se sadou kotlů ID1100-1. Na jednom nákladním automobilu jsou naloženy vždy 2 kotle pro termoplast, které jsou napájeny přímo z nákladního automobilu, bez generátoru (obr. 2). Vybavení předznačkovací jednotkou (obr. 3).

 

Kombinovaný značkovací stroj H33-3 s tlakovým zásobníkem (600 l), vybavený extruderem o šířce 50 cm pro termoplast a pro stříkaný termoplast. Druhý stroj je značkovací stroj H33-3 s tlakovým zásobníkem (300 l), vybavený extruderem o šířce 50 cm pro termoplast a stříkaný termoplast, a také materiálovým zásobníkem pro barvy za studena airless (385 l) (obr. 1). Doplňky: vysunutí sedadla obsluhy až nad extruder (obr. 2). Plechy, jako ochrana proti znečištění, hliníková střecha a komfortní sedadla (obr. 3).

 

Značkovací stroj H18-1 s děleným rámem (obr. 1, 2), pro použití různých aplikačních jednotek (obr. 3).

 

Oboustranný kamerový systém s ochranou proti znečištění objektivu a zamlžení skla slouží ke kontrole kvality stříkané čáry a sleduje správnost započetí a ukončení čar. Použití kamerového systému na značkovacím nákladním stroji se systémem značení stříkaným termoplastem (obr. 1 a 2). Čtyřkanálový kontrolní monitorový systém je umístěn v kabině řidiče (obr. 3).

 

Jednoduchý systém uspořádání připojení za pomoci elektrických a hydraulických rychlospojek (přípojky pro značkovací jednotku pro termoplast, obr. 1). Systém uspořádání připojení za pomoci elektrických a hydraulických rychlospojek (pro barvy za studena, obr. 2). Spojky pro rychlou výměnu aplikačních jednotek za pomoci vysokozdvižného vozíku (platí pro stroje H 18, H26 a H33) (obr. 3).

 

Značkovací jednotka pro značení letišť, šířka 90 cm. Značení v jednom pracovním kroku. Jednotka namontovaná na stroji H18-1 (obr. 2) a na stroji H26-3 a H33-3 (obr. 3).

 

Ochranné obaly pro extrudery (obr. 1), pro extrudery se systémem MultiDotLine (obr. 2), pro elektroniky typu MALCON4 (obr. 3) i pro systém universálních pump firmy Hofmann (obr. 4).

 

 

 

Značkovací stroj s vysoušečem (obr. 1), výkon vysoušeče cca 2x10.000 l/min při 600°C (obr. 2), např. stroj H18-1 se systémem MultiDotLine a extruderem o šířce 30 cm (obr. 3).

 

Variátor průtoku při nízké značkovací rychlosti a nízkém tlaku barvy – ukazatel stříkací pistole je nahoře (obr. 1). Vysoká značkovací rychlost – ukazatel stříkací pistole je dole (obr. 2).

 

 

Dvojitá 2K airless pistole, namontovaná na stroji H18-1. Pistole je určena pro značení dvousložkovým stříkaným plastem za studena v poměru mísení 98:2 (s airless pumpou).

 

Zvětšený tlakový zásobník perel pro značkovací stroj H18-1 (220 l).

 

Systém předznačení

 

Výměnná značkovací jednotka s extruderem pro provedení profilovaného značení typ Spotflex, se značkovací jednotkou pro strukturální značení pomocí ježka.

 

Crash systém - systém ztlumení nárazu, montovatelný na značkovací nákladní automobil.

 

Mechanická řídící tyč s podporou hydrauliky, pro stoje H26-3 a H33-3.

 

Výtokový žlab vyhřívaný termálním olejem a pneumaticky ovládaný výpustný ventil pro termoplast, stroj se značkovací botou.

 

Posuvná světelná šipka, na stroji H18-1.

 

Přepravní pumpa pro termoplastický materiál (dávkovací výkon cca 120 l/min. při dopravní výšce 1,60 m), např. na značkovacím nákladním automobilu H75-1500  s kotli o objemu 2 x 600 l, nebo tlakovými zásobníky pro stříkaný termoplast o objemu 500 l.

 

Kartáčovací válec, jako alternativa k čistícímu kartáči. Hydraulicky sklopný, ovládaný z obslužné plošiny stroje, nastavitelná poloha (rovně nebo 30°).

 

Uspořádání chladiče vody – umístění mezi skříní motoru a obslužnou plošinou.

 

Snížená zadní plošina - zadní sedadlo je vzdálené 54 cm od vozovky, a zadní stupačka 22 cm od vozovky.

 

Posuvný zásobník tvrdidla na stroji H33-3 s pumpou airless a tlakovým zásobníkem o objemu 1000 l.

 

Připojení vzduchu/plynu u strojů H18-1, H26-3 a H33-3, pro provoz stroje H75/25.

 HARDMAN UH a. s. © 2024