Kotle Hofmann Série "HK"

  • olejem ohřívaná dělící stěna zvyšuje tavící výkon
  • dvoukomorový systém: při doplnění nového materiálu do přední komory se materiál v zadní komoře ochladí jen nepatrně, takže je neustále k dispozici další připravený materiál
  • spolehlivé utěsnění ložiska hřídele míchadla je odolné i proti tepelným vlivům
  • cirkulační systém horkého převodového oleje
  • ohřívaná hřídel míchadla

 

Přímý ohřev
Přímý způsob ohřevu nabízí největší tavicí výkon. Nebezpečí lokálního přehřátí v tavící nádobě vyžaduje pečlivou regulaci ohřevu závislou na tavící teplotě, úrovni naplnění a obsluze míchadla.

Nepřímý ohřev
Provádí se prostřednictvím horké přenosové olejové lázně, která obklopuje tavící nádobu, a tím je zajištěn stálý a šetrný tepelný přenos. Nehrozí nebezpečí lokálního přehřátí. Tato metoda je vhodná pro citlivé tavící materiály a klade menší nároky na regulaci.

Technická data

Objem náplně (hrubý) / hmotnost - s teplonosným olejem, bez generátoru

  • HK800-1: 880 l / cca 1310 kg
  • HK1000-1: 1100 l / cca 1485 kg

 

Hmotnost

  • generátor 3,1 kW: cca 115 kg
  • generátor 10,0 kW: cca 350 kg


HARDMAN UH a. s. © 2024