Stroje 3M
pro pokládku dočasného VDZ

3M je světová, vědecky založená společnost, která nikdy nepřestane s inovacemi. 46 technologických platforem,  intergrovaný tým vědců a výzkumníků stojí ve spolupráci se zákazníky za vytváření nespočetných průlomových inovací. Inovace 3M zlepšily běžný život stovkám milionů lidí na celém světě. S ročným obratem přes 30 miliard euro, 90 tisíc zaměstnanců spojuje zákazníky z celého světa. Vědci, výzkumní pracovníci, a marketingoví specialisté pracují napříč zeměmi a firmami aby řešili výzvy všech rozměrů.

 

3M vyvinulo trojici ručních strojů pro kompletní pokládku dočasného vodorovného dopravního značení. Jedná se o aplikátor priméru, adheziva reagujícího na tlak, dále aplikátor pásky a udusavač.

 

 

3M™ Aplikátor priméru
PS 98

Ručně vedený stroj se zubovým čerpadlem pro pokládku souvislého nástřiku adheziva na povrch vozovky jako přípravy pro pokládku předpřipraveného dočasného dopravního značení reagujícího s lepidlem citlivým na tlak.

3M™ Ruční aplikátor pásky
MTA-2

Ručně vedený dvoukolový stroj určený pro pokládku pásek 3M™ Stamark™ v účinnosti s adhezivem citlivým na tlak.

 

3M™ Udusavač
RTC-3

Ručně vedený stroj určený pro udusání již aplikovaných pásek 3M™ Stamark™, tedy k zajištění potřebného přilepení pásky k povrchu vozovky.

 

 HARDMAN UH a. s. © 2019