Materiály Basler 

Švýcarská firma Basler Lacke patří mezi špičkové světové výrobce materiálů pro vodorovné dopravní značení. Firma byla založena v roce 1933 v Zofingenu panem Willim Baslerem a v roce 1970 se přestěhovala do nového areálu v městečku Buchs, Bresteneggstrasse 17.

 

V roce 1985 se firma Basler Lacke stala součástí skupiny Berlac Group, která sdružuje výrobce barev a laků z mnoha různých odvětví.

 

Strukturální značení

Strukturální značení dvoukomponentními plasty za studena se používá především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost značení, retroreflexe typu II (retroreflexe v noci a za deště).

Hladké značení

Hladké značení je aplikace hladké čáry, která je zhotovená speciální značkovací botou. Značkovací bota je buď připevněna na nástavbě na značkovacím stroji, nebo je součástí malého stroje Junior 2K50A, který se používá pro menší objem značkovacích prací. Mezi hladké značení se řadí také značení pro nevidomé.

 

Profilované značení

Profilované značení představuje čáru s příčnými profily pro dosažení tzv. zvukového efektu. Značení dvoukomponentními plasty za studena se používá především tam, kde je vyžadována dlouhá životnost značení, retroreflexe typu II (retroreflexe v noci a za deště), a také zvukový efekt profilovaného značení.

Spotflex

Jako první firma na světě představila firma HOFMANN nový systém profilovaného značení dvousložkovým plastem za studena s názvem SPOTFLEX. Na základě tohoto nového systému značení vyvinula firma Basler Lacke speciální modifikaci materiálu Bascoplast fein BA pro SPOTFLEX. Značení typ Spotflex je tedy přesně definované profilované značení dvousložkovým plastem za studena při poměru míchání 98:2 s tekutým tvrdidlem.

 

Bascolin 1:1

Materiál Bascolin 1:1 je tříkomponentní stříkaná plastická hmota za studena určená pro zhotovení nového, ale i pro obnovu starého, speciálně strukturálního, značení. Výhody značení materiálem Bascolin 1:1 jsou rychlá aplikace, krátká doba vytvrzení, nízká spotřeba materiálu a stálá kvalita značení. 

Bascofield

Materiál Bascofield je dvousložková plastická hmota nanášená za studena, která je speciálně určena pro značení cyklistických stezek a velkých ploch. Oproti běžným dvousložkovým plastům za studena vyniká Bascofield vyšší odolností proti povětrnostním vlivům, je barevně stálý a má vyšší elasticitu

  

 

Zajímavé informace naleznete v souboru:

 Informace a doporučení pro realizaci značení dvoukomponentním plastem za studenaHARDMAN UH a. s. © 2018